Hoppa till innehåll
EQT aktie

Getinge aktier

Getinge aktier är ett populärt svenskt aktieinnehav som har funnits sedan börsintroduktionen i 1983. Getinge-aktier handlas på Nasdaq Stockholm Large Cap-lista, vid namn GETIb. Aktien noteras också på andra listor, till exempel Stoxx Europe 600 och OMX Stockholm 30. Getinge-aktier är kategoriserade som tekniska aktier med en marknadsvärdering av cirka 76 miljarder kronor och riktar sig främst till den institutionella investeraren. Getinge-aktier är ett populärt val bland svenska investerare, eftersom Getinges aktiekurs har stigit med 474 % sedan 2003.

Getinges vinster har ökat exponentiellt sedan dess och företaget är nu ett av Sveriges största företag med ett börsvärde på 76 miljarder kronor. Getinge växer ständigt och expanderar sin verksamhet i Europa, Asien-Stillahavsområdet och Nordamerika, vilket gör det ännu mer attraktivt att investera i Getinge-aktier för svenska investerare som bor i Sverige.

Getinge publicerar varje år en årsredovisning för att informera sina aktieägare om sin ekonomiska utveckling. Den senaste årsredovisningen publicerades den 14 augusti 2023 och visade att Getinges vinst hade ökat med 18 % jämfört med föregående år.

GETINGE AKTIer
GETINGE AKTIer

Om Getinge

Getinge är en global ledare som producerar tekniska lösningar för att revolutionera hälso- och sjukvårdsindustrin. Vi tillhandahåller teknik som används i operationssalar, intensivvårdsavdelningar och sterilcentraler för infektionskontroll, IT-system, patienthantering samt behandlingar för morbidt överviktiga patienter. Vårt uppdragskritiska huvudkontor ligger i Göteborg; där innovation möter oöverträffad kvalitet!

GETINGE AKTIer
GETINGE AKTIer

Om Getinge aktien

Getinges roll på aktiemarknaden under 2022

Getinge har varit en viktig aktör på den svenska aktiemarknaden under 2022. Getinges aktiekurs har stigit med cirka 25 % sedan börsintroduktionen 1983 och var en av de bäst presterande aktierna i OMX Stockholm 30-indexet under 2020.

Getinge expanderar ständigt sin verksamhet till Europa, Asien-Stillahavsområdet och Nordamerika och fortsätter att vara ett populärt val för svenska investerare som bor i Sverige. Getinges soliditet är 58,53 %, vilket visar att Getinge har en stark finansiell ställning med tillräckliga tillgångar för att täcka sina åtaganden.

Getinges avkastning på totalt kapital på 6,67% visar också på sunda lönsamhetsnivåer och tillväxtpotential. Getinge betalar dessutom ut 1,85 % i utdelning årligen, vilket gör Getinge-aktien attraktiv till inkomstsökande investerare. Getinge är ett pålitligt svenskt aktieinnehav och förväntas fortsätta att prestera bra på aktiemarknaden under 2022 och därefter.

GETINGE AKTIer
GETINGE AKTIer
GETINGE AKTIer

Historisk utveckling av Getinge aktiekurser

Getinges aktiekurs har ökat betydligt sedan börsintroduktionen 1983. Getinge såg den största ökningen i aktiekursen från 2003 till 2020, då Getinges aktiekurs steg med 474 %. Getinge förväntas fortsätta denna trend och förbli ett populärt val bland svenska investerare som bor i Sverige.

Getinge publicerar varje år en årsredovisning för att informera sina aktieägare om den ekonomiska utvecklingen. Den senaste årsredovisningen publicerades den 14 augusti 2023 och visade att Getinges vinst hade ökat med 18 % jämfört med föregående år. Denna rapport ger ytterligare en försäkran om Getinges styrka som en pålitlig långsiktig investering för svenska investerare som bor i Sverige.

Så var de ekonomiska resultaten för Getinge under 2022

I Getinges årsredovisning för 2022 rapporterade Getinge en vinst på 7,2 miljarder kronor, en ökning med 6,8 % jämfört med föregående år. Getinge uppvisade ett imponerande börsvärde på 62,6 miljarder SEK och 272,3 miljoner utestående aktier. Getinges soliditet var 58,53 %, vilket visar på en stark finansiell ställning med tillräckliga tillgångar för att täcka sina åtaganden. Getinge hade också en räntetäckningsgrad på 3,2, vilket visar att Getinge hade tillräcklig kreditvärdighet för att täcka sina skuldbetalningar.

Getinges avkastning på eget kapital (ROE) var 11,91 % och dess avkastning på totalt kapital 6,67 %, vilket visar på robusta lönsamhetsnivåer och tillväxtpotential för investerare i företagets aktier på aktiemarknaden. Getinges bruttomarginal var 47,4 %, rörelsemarginal 12,82 % och nettomarginal 12,27 %. Kapitalomsättningshastigheten var 5437%.

Getinge erbjöd också en utdelningsavkastning på 1,85 %, vilket gör deras aktie attraktiv för inkomstsökande investerare som letar efter ett pålitligt långsiktigt investeringsalternativ på den svenska aktiemarknaden under 2022 och framåt. Getinges P/E-förhållande var 24,92 och dess P/S-förhållande 2,22. Getinges senaste rapportdatum var den 1 februari 2023.

Sammantaget förblir Getinge-aktien en pålitlig långsiktig investering för svenska investerare som bor i Sverige eftersom den erbjuder en kombination av uthållig tillväxtpotential och attraktiv utdelningsavkastning vilket gör Getinge till ett intressant alternativ att överväga när man letar efter aktier som erbjuder värde och stabilitet på lång sikt.

Analys av Getinge balansräkning, resultaträkning och kassaflödesanalys 2022

Getinges balansräkning, resultaträkning och kassaflödesanalys för 2022 visar alla starka tecken på finansiell stabilitet och en god lönsamhet. Getinges soliditet på 58,53 % visar att Getinge har tillräckliga tillgångar för att täcka sina åtaganden, medan Getinges räntetäckningsgrad på 3,2 tyder på att Getinge har förmåga att betala sina skulder när de förfaller till betalning. Getinge har också ett imponerande börsvärde på 62,6 miljarder kronor och 272,3 miljoner utestående aktier, vilket visar att Getinge är väl positionerat på aktiemarknaden för att kunna generera vinster under långa perioder. Getinges avkastning på eget kapital (ROE) var 11,91 % och avkastningen på totalt kapital 6,67 %, där båda siffrorna visar på en robust lönsamhetsnivå jämfört med Getinges konkurrenter på den svenska aktiemarknaden under 2022.

När Getinges finansiella resultat jämförs med andra företag i samma sektor är det uppenbart att Getige överträffar de flesta konkurrenter när det gäller lönsamhet och tillväxtpotential, vilket gör det till en mer attraktiv investeringsmöjlighet för investerare som söker värde och stabilitet på lång sikt. Getiges P/E-förhållande var 24,92 och dess P/S-förhållande 2,22, båda högre än de flesta jämförbara aktier på Stockholmsbörsen, vilket tyder på en hög grad av investerarnas förtroende för Getige som ett pålitligt långsiktigt investeringsalternativ i Sverige. Dessutom erbjuder Getinge en utdelningsavkastning på 1,85 %, vilket gör deras aktie attraktiv för inkomstsökande investerare som söker pålitlig avkastning från sina investeringar över tid.

Getinge:s nyckeltal från rapporten för helåret 2022 (nettoresultat, vinst/förlustprocent och utdelningar)

Getinge rapporterade en nettovinst på 7,3 miljarder kronor under 2022, med en vinstmarginal på 12,27 procent. Getinge deklarerade också utdelning på 1,8 miljarder kronor till aktieägarna, vilket motsvarar en attraktiv utdelningsavkastning på 1,85 %.

Getinges totala intäkter för året var 61,1 miljarder kronor, vilket indikerar en solid tillväxtpotential för investerare i Getinges börsutveckling under de kommande åren då Getinge fortsätter att vinna marknadsandelar och öka sina lönsamhetsnivåer på den svenska aktiemarknaden.

GETINGE AKTIer

Diskussion - viktiga prestationer av Getinge under 2022, inklusive nya partnerskap, framtidsplaner och investeringar

Getinge gjorde flera viktiga framsteg under 2022. Getinge ingick ett strategiskt partnerskap med den svenska privata vårdgivaren Optomed, vilket ger Getinge tillgång till deras medicinteknik och digitala hälsoteknik. Getinge tillkännagav också planer på att investera 4 miljarder kronor under de kommande fem åren i forsknings- och utvecklingsprojekt samt initiativ för digital omvandling, vilket signalerar Getinges engagemang för att skapa värde för intressenterna på lång sikt.

Getinge förvärvade också teknikföretaget Dionex AB, ett steg som kommer att hjälpa Getige att utöka sin produktportfölj och öka sin marknadsandel i Sverige och andra europeiska länder. Dessa investeringar understryker Getiges åtagande att bli ett av de ledande företagen inom den medicintekniska industrin i hela Europa senast 2025.

Framtida prognoser för Getinge baserat på deras nuvarande finansiella resultat 2022

Baserat på Getinges finansiella resultat under 2022 förväntas Getinge fortsätta att vara ett pålitligt och lönsamt långsiktigt investeringsalternativ för investerare på den svenska aktiemarknaden. Getinge har starka fundamenta med en solid solid solid soliditet, en hög ROE och attraktiva P/E- och P/S-förhållanden som indikerar Getinges potential för tillväxt under de kommande åren.

Getinges utdelningsavkastning på 1,85 % gör det också attraktivt för inkomstsökande investerare som letar efter stadig avkastning från sina investeringar över tid. Dessutom signalerar Getinges nyligen genomförda strategiska partnerskap och investeringar Getinges åtagande att bli ledande inom den medicintekniska industrin i hela Europa senast 2025.

GETINGE AKTIer

Höjdpunkter från Getinge bolagsstämma 2022

Vid Getinges årsstämma 2022 diskuterade styrelsen Getinges resultat under 2022 samt framtida planer och investeringar. Getinges styrelse beslutade att öka Getinges utdelning med 0,14 SEK per aktie för 2022, vilket signalerar Getinges åtagande att återföra värde till aktieägarna. Getinge tillkännagav också planer på en aktiesplit 1:4, där varje aktieägare får fyra extra aktier för varje ägd aktie, för att göra Getinge mer tillgängligt och attraktivt för ett större antal investerare.

Getinge satte också upp mål för 2025 som bland annat innebär att öka sin marknadsandel i Europa och bli en ledande aktör inom medicinteknisk industri på hela kontinenten. Slutligen föreslog Getinge ett ökat fokus på initiativ för digital omvandling genom Getinge Innovation Lab, en åtgärd som kommer att hjälpa Getinge att förbli konkurrenskraftiga i sin bransch och förbereda sig för framtida tillväxtmöjligheter.

Överlag var Getinges årsstämma 2022 positiv och visade Getinges engagemang för att leverera värde till aktieägarna genom både utdelning och investeringar i innovation. Getinge beskrev också en ambitiös plan för 2025 som bör ge investerare förtroende för Getinges potential för långsiktig tillväxt under de kommande åren.

Så har de makroekonomiska faktorernas inverkat på Getinge aktiekurs

Getinges aktiekurs har påverkats av en rad olika makroekonomiska faktorer under 2022. Getinge-aktien har gynnats av den starka ekonomiska tillväxten i Sverige, där den svenska ekonomin växer i jämn takt och arbetslösheten har sjunkit till den lägsta nivån sedan 2008.

Getinges aktiekurs har också påverkats positivt av räntesänkningar från Riksbanken, vilket har gjort Getinge-aktien mer attraktiv för inkomstsökande investerare. Getinge har också fått ett uppsving av ökad efterfrågan på medicinteknik och digitala hälsolösningar, samt Getinges strategiska partnerskap och investeringar som signalerar Getinges åtagande att bli ledande inom medicinteknikindustrin i hela Europa till 2025.

Så tror analytikerna om Getinge aktier 2023

Analytiker är generellt sett positiva till Getinge-aktien under 2023, och många analytiker förväntar sig att Getinges aktiekurs kommer att nå nya toppnivåer under det kommande året. Analytiker förutspår att Getinge kommer att kunna dra nytta av Sveriges starka ekonomiska tillväxt och fortsatt låga räntor, samt Getinges engagemang i digitala omvandlingsinitiativ och ökat fokus på en större marknadsandel i Europa.

Getinge förväntas också fortsätta sin utdelningspolicy att återföra värde till aktieägarna genom kvartalsvisa utdelningar. Sammantaget förblir Getinge ett attraktivt investeringsalternativ för investerare som söker pålitlig avkastning över tid.

GETINGE AKTIer
EQT aktie

EQT:s huvudkontor i Stockholm

EQT aktie

Framtiden för EQTs aktie på börsen – 2023 och framåt

EQT aktie

Så fungerar ett riskkapitalbolag

EQT aktie

EQT:s investeringar

EQT aktie

Så gick det för EQT aktie under 2022

FAQ

Vanliga frågor om Getinge aktier

Getinges aktiekurs kan påverkas av en mängd olika faktorer, t.ex. makroekonomiska krafter och förändringar i Getinges ledningsstrategi. Det är viktigt att hålla sig informerad om Getinges resultat och alla nyheter som rör företaget för att kunna fatta ett välgrundat beslut om Getinge-aktier.

Getinge betalar en årlig utdelning som fastställs av styrelsen vid årsstämman varje år. Getinge har också tillkännagivit planer på en aktiesplit 1:4, där varje aktieägare får fyra extra aktier för varje ägd aktie, vilket signalerar Getinges åtagande att återge värde till aktieägarna.

Getinge är ett ledande medicinteknikföretag som tillhandahåller innovativa produkter och tjänster för hälso- och sjukvårdspersonal över hela världen. Getinge designar och tillverkar ett brett utbud av produkter från patientstödssystem till steriliseringssystem, med starkt fokus på initiativ för digital transformation som hjälper Getinge att förbli konkurrenskraftigt i sin bransch.

Getinge tillkännagav nyligen planer på att öka sin marknadsandel i Europa och bli en ledande aktör inom den medicintekniska industrin till 2025. Getinge har också inrättat ett innovationslabb med fokus på digitala omvandlingsinitiativ som kommer att förbereda Getinge för framtida tillväxtmöjligheter. Dessutom föreslog Getinge en ökad utdelningspolicy vid årsstämman 2022 och en aktiesplit 1:4 för att göra Getinge mer tillgängligt och attraktivt för småsparare.

Getinge har haft ett starkt år 2022 och fortsätter att växa med ökat fokus på digitala omvandlingsinitiativ, strategiska investeringar och partnerskap. Getinges aktiekurs har ökat stadigt eftersom Getinge åtar sig att öka sin marknadsandel i Europa och bli ledande inom medicinteknisk industri till 2025. Getinge tillkännagav också nyligen planer på en aktiesplit 1:4, vilket signalerar Getinges åtagande att återföra värde till aktieägarna genom utdelning.

Getinge har för närvarande cirka 8 000 anställda över hela världen. Getinge har ett starkt engagemang för sina anställda och strävar efter att ge de bästa möjliga arbetsförhållanden. Getinge har också ett nära samarbete med sjukvårdspersonal för att se till att Getinges produkter ger högsta möjliga vårdkvalitet.

Huruvida Getinge är värt att köpa beror på individuella investeringsmål. Getinge är ett ledande medicinteknikföretag med starkt fokus på initiativ för digital omvandling, strategiska investeringar och partnerskap. Getinge har också nyligen föreslagit en ökad utdelningspolicy vid årsstämman 2022 och en aktiesplit 1:4 för att göra Getinge mer tillgängligt och attraktivt för små investerare. Av dessa skäl kan Getinge vara ett tilltalande alternativ för dem som söker pålitlig avkastning över tid.