Hoppa till innehåll
EQT aktie

Betsson aktier

Betsson AB är ett svenskt aktiebolag som noterades på Nasdaq om Stockholmsbörsen den 28 maj 2019. Betssons aktiekurs har utvecklats positivt och för närvarande står Betsson vid ca 120 SEK per aktie. Betssons affärsmodell baseras på att erbjuda spel- och vadslagningstjänster via sin hemsida. I april 2021 uppgick Betssons marknadsvärde till cirka 25 miljarder kronor.

Betssonbetssons huvudsakliga intäktskälla är spelverksamhet och Betsson har ett brett utbud av produkter som sträcker sig från kasinospel till sportspel. Betsson erbjuder även poker och bingo på vissa marknader. Betsson är verksamt i flera länder utanför Sverige och företaget har som mål att utöka sin närvaro internationellt. Betsson fortsätter också att utveckla nya spel och tjänster samt förvärva nya licenser, vilket resulterar i ökade intäkter.

Bolagets vision är att bli den bästa speloperatören i världen genom att erbjuda kunderna roliga underhållningsupplevelser samtidigt som de visar på ett ansvarsfullt spelbeteende. Betsson har en omfattande strategi för hållbar tillväxt som syftar till att driva värdeskapande och samtidigt minska miljöpåverkan. Företaget har ett nära samarbete med flera organisationer som Yggdrasil Gaming och Kindred Group för att säkerställa Betssons spelansvar och etiska standarder. Betsson har åtagit sig att följa de högsta standarderna för bolagsstyrning och efterlevnad av regelverk, vilket är en viktig del av Betssons strategi för hållbar utveckling.

För att investera i Betsson-aktier måste investerare först öppna ett svenskt bankkonto och ett handelskonto hos en mäklare som är godkänd av Finansinspektionen (FI). Betsson-aktier kan också köpas eller säljas via andra online-mäklarfirmor. Investerare bör undersöka företaget och dess finansiella data innan de investerar i Betsson-aktier eftersom det finns en risk med att investera i aktier som Betsson.

betsson aktier

Om Betsson

Betsson är ett internationellt holdingbolag inom spelbranschen med målet att erbjuda kunderna ett ständigt växande utbud av onlinespel. Genom sina dotterbolag som Betsson, Betsafe och Casinoeuro erbjuder de casinospel och odds för vadslagning på både partnersajter och via sina egna internetdomäner. Betssons huvudkontor är baserat i Stockholm och leder vägen för att tillhandahålla kvalitetsunderhållning för sina användare över hela världen.

betsson aktier
betsson aktier

Om Betsson aktien

Betsson:s roll på aktiemarknaden under 2022

Betssons aktie har haft en positiv utveckling sedan bolaget noterades på Nasdaq Stockholm 2019. Betsson är en av de ledande leverantörerna av spel- och bettingtjänster och deras framgång har återspeglats i aktiens starka utveckling. Under 2022 rankades Betsson som det 9:e största svenska bolaget baserat på börsvärde och är fortfarande en av de mest aktivt handlade aktierna på Nasdaq Stockholm. Betsson har för närvarande ett börsvärde på över 25 miljarder kronor.

Betssons aktiekurs steg till rekordhöga 134 kronor under 2022, vilket motsvarade en ökning med 12 % från den första noteringskursen. Betsson betalade också utdelningar på totalt cirka 1 miljard kronor under 2022, vilket ger investerare en total avkastning på 15,2 %. Betsson är väl positionerat för att fortsätta leverera långsiktigt värde till sina aktieägare.

Under 2022 var Betssons aktie den mest aktivt handlade aktien på Nasdaq Stockholm med en omsättning på 120 miljarder kronor. Betsson har också en stark likviditet och högre handelsvolym än många av sina branschkollegor.

Betsson omsätter i genomsnitt mer än 4 miljoner aktier varje dag, vilket gör den till en av de mest likvida aktierna på Nasdaq Stockholm.

betsson aktier
betsson aktier
betsson aktier

Historisk utveckling av Betsson aktiekurs

Betssons aktiekurser har stigit sedan bolaget noterades på Nasdaq Stockholm 2019. Betsson har upplevt en stadig ökning av aktiekursen sedan dess och nådde en all time high på 134 kronor 2022.

Betssons utdelningar har också varit starka under hela denna period, och de totala utdelningarna som betalades ut uppgick till cirka 1 miljard kronor år 2022. Betssons aktie förväntas fortsätta att prestera bra framöver.

Så var de ekonomiska resultaten för Betsson under 2022

Betssons finansiella resultat för 2022 var anmärkningsvärt. Betsson rapporterade ett totalt börsvärde på 25 miljarder kronor, vilket placerade Betsson som det nionde största svenska företaget det året. Betsson betalade också ut 1 miljard kronor i utdelning till sina aktieägare, vilket gav dem en total avkastning på 15,2 %. Betsson rapporterade ett eget kapital/aktievärde på 50,70 kronor och en bruttomarginal på 64,90 %. Betssons rörelsemarginal var 16,88 %, medan deras nettomarginal var 16,03 %. Betssons räntetäckningsgrad var – och deras kapitalomsättningsgrad var 76,29%.

Betsson hade också en stark likviditet med en genomsnittlig daglig omsättning på mer än 4 miljoner aktier, vilket gör den till en av de mest aktivt handlade aktierna på Nasdaq Stockholm under 2022. Betssons aktiekurser har haft en stadig ökning sedan bolaget noterades på Nasdaq Stockholm 2019 och nådde en rekordhög nivå på 134 kronor 2022, vilket motsvarar en ökning med 12 % från det ursprungliga noteringspriset. Detta gör Betsson till ett mycket attraktivt investeringsalternativ för potentiella investerare, särskilt på grund av dess konsekventa utdelningar och höga likviditetsnivåer.

Analys av Betsson balansräkning, resultaträkning och kassaflödesanalys 2022

Betssons balansräkning i slutet av 2022 visar ett totalt tillgångsvärde på 41,1 miljarder kronor, jämfört med konkurrerande företag som har ett genomsnittligt totalt tillgångsvärde på 36,5 miljarder kronor. Betssons balansräkning visar också på relativt höga nivåer av kapital och likvida medel, med ett totalt eget kapital/aktievärde på 50,70 kronor, vilket är betydligt högre än branschgenomsnittet på 33,22 kronor. Betsson har också högre likviditetsnivåer än konkurrenterna, med en genomsnittlig daglig omsättning på mer än 4 miljoner aktier, vilket indikerar att Betsson är mycket bättre positionerat för framtida tillväxt- och expansionsplaner.

Betssons resultaträkning för 2022 visar intäkter som uppgår till 8,41 miljarder kronor, jämfört med branschens genomsnittliga intäkter på 5,9 miljarder kronor. Betsson rapporterade också en bruttomarginal på 64 procent, vilket var mycket högre än branschmedianen för bruttomarginalen på 47 procent. Betssons rörelsemarginal uppgick till 16,88 procent, medan nettomarginalen var 16,03 procent. Betsson hade en räntetäckningsgrad – och en kapitalomsättningsgrad på 76,29 % i jämförelse med sina konkurrenter som rapporterade en räntetäckningsgrad mellan 1-2 och en kapitalomsättningsgrad i intervallet 30-50 %.

Betssons kassaflödesanalys visar för 2022 på en stark finansiell styrka när det gäller att generera positiva kassaflöden från verksamheten och investeringsverksamheten som uppgår till 740 miljoner kronor respektive 350 miljoner kronor. Vid en jämförelse med konkurrenter i samma sektor ser Betssons kassaflödesanalys mycket robust ut på grund av högre nettovinstsiffror tillsammans med lägre avskrivningskostnader och lägre skuldnivåer i förhållande till konkurrenter i deras respektive branscher.

Nedbrytning av Betsson:s nyckeltal från rapporten för helåret 2022

Betsson rapporterade en nettovinst på 7,4 miljarder kronor för helåret 2022, vilket är en ökning med 10 % jämfört med föregående år. Betsson hade också en vinst/förlustprocent på 4,3 %, vilket var högre än konkurrenterna i samma sektor som rapporterade en genomsnittlig vinst/förlustprocent på 3 %.

Betsson har också delat ut 1 miljard kronor i utdelning till sina aktieägare, vilket gav dem en total avkastning på 15,2 %. Betssons starka finansiella resultat och solida utdelningar gör det till ett attraktivt investeringsalternativ för potentiella investerare som söker långsiktig avkastning med minimal risk.

betsson aktier

Diskussion - viktiga prestationer av Betsson under 2022

Under 2022 har Betsson uppnått mycket, och några av de viktigaste framgångarna är att bilda nya partnerskap med ledande teknikföretag som Oracle, Betfair och Betphoenix. Betsson lanserade också framgångsrikt sin sportspelsprodukt i tre länder, däribland Sverige, Norge och Danmark.

Denna produkt utvecklades med hjälp av Betssons egen proprietära programvara som gjorde det möjligt för dem att anpassa upplevelsen för varje marknad och optimera sina marginaler på alla marknader. Betsson har också investerat kraftigt i marknadsföringskampanjer med fokus på att driva tillväxt genom att attrahera spelare från andra speloperatörer. Utöver detta undersöker Betsson aktivt möjligheter att expandera till ytterligare marknader utanför Europa genom partnerskap eller förvärv under 2022-2023.

Betsson har tillkännagivit planer på att investera SEK 1 miljard i nya produkter och utveckling, vilket bör hjälpa dem att förbli konkurrenskraftiga i framtiden. Betssons imponerande resultat under 2022 visar tydligt deras engagemang för långsiktig tillväxt och hållbarhet.

Framtida prognoser för Betsson baserat på deras nuvarande finansiella resultat 2022

Baserat på Betssons imponerande finansiella resultat och starka tillväxtutsikter under 2022 kan man förvänta sig att Betsson kommer att fortsätta att prestera bra i framtiden. Betsson kommer troligen att öka sin vinst/förlust-grad samt sina utdelningar till aktieägarna på grund av sina starka balansräkningssiffror och robusta kassaflödesanalyser.

Betsson planerar också att expandera ytterligare på nya marknader under de kommande åren, vilket gör dem till ett attraktivt investeringsalternativ för investerare som söker långsiktig avkastning. Betssons fokus på att investera i nya produkter och utveckling bör bidra till att säkerställa att de förblir konkurrenskraftiga i framtiden. Betssons kapitalomsättningsgrad på 76,29 % högre än branschmedianen, vilket återspeglar deras engagemang för att generera hög avkastning med minimal risk.

Höjdpunkter från Betsson bolagsstämma 2022

Vid Betssons årsstämma 2022 diskuterade aktieägarna en rad olika ämnen, såsom det ekonomiska året och Betssons framtida mål. Ledningsgruppen presenterade en detaljerad översikt över Betssons solida ekonomiska resultat och tillväxtutsikter för framtiden. Betsson tillkännagav också planer på att investera 1 miljard kronor i nya produkter och utveckling under 2021-2022. Betsson försäkrade sina aktieägare om att de är engagerade i långsiktig tillväxt och hållbarhet genom att fokusera på att öka sin vinst/förlustkvot och sina utdelningar.

Dessutom undersöker Betsson aktivt möjligheter att expandera till ytterligare marknader utanför Europa genom partnerskap eller förvärv under 2022-2023. De ledningsbeslut som fattades vid Betssons årsstämma visar deras engagemang för att skapa värde för sina aktieägare på lång sikt.

Betsson meddelade också att nya ledamöter har utsetts till styrelsen och tillsynsstyrelsen. De nyutnämnda styrelseledamöterna kommer att ansvara för att övervaka Betssons framsteg och resultat samt övervaka företagets övergripande strategi och verksamhet. Betsson är övertygad om att deras nya styrelseledamöter kommer att bidra med ovärderlig erfarenhet och insikt till Betsson AG och bidra till att säkerställa fortsatt framgång i framtiden.

betsson aktier

Så har de makroekonomiska faktorernas inverkat på Betsson aktiekurs

Betssons aktiekurs har varit mycket känslig för förändringar i makroekonomiska faktorer, såsom inflation, växelkurser och räntor. Betssons aktiekurs har ökat stadigt sedan början av 2021 på grund av en kombination av positiv investeraranda gentemot Betsson och förbättrade ekonomiska förhållanden i Europa.

Europeiska centralbanken har hållit räntorna låga under hela 2021, vilket har hjälpt Betsson att upprätthålla sin imponerande ekonomiska utveckling trots det svåra globala ekonomiska läget till följd av pandemin. Betsson gynnades också av en stark efterfrågan på onlinespelprodukter under denna period, vilket bidrog till Betssons stadiga tillväxt trots ogynnsamma makroekonomiska förhållanden.

Trots dessa makroekonomiska influenser är Betsson väl positionerat för att förbli konkurrenskraftigt och generera långsiktig avkastning för sina. Betsson är väl positionerat för att klara av ekonomiska stormar i framtiden tack vare sin starka finansiella prestation och sitt engagemang för långsiktig tillväxt.

Betssons fokus på att investera i nya produkter och utveckling kommer att bidra till att säkerställa att företaget förblir konkurrenskraftigt i framtiden och fortsätter att generera hög avkastning för sina aktieägare. Betssons investerare bör vara medvetna om de makroekonomiska förhållandena när de överväger Betsson som ett potentiellt investeringsalternativ.

Så tror analytikerna om Betsson aktier 2023

Analytiker är mestadels positiva till Betsson-aktien för 2023. Betsson har upprätthållit ett starkt finansiellt resultat under de senaste åren och förväntas fortsätta sin imponerande tillväxt i framtiden tack vare deras fokus på att investera i nya produkter och utveckling. Analytiker tror också att Betssons engagemang för långsiktig tillväxt och hållbarhet kommer att säkerställa att Betsson förblir konkurrenskraftigt i framtiden och genererar hög avkastning för sina aktieägare.

Betssons aktiekurs har varit mycket känslig för förändringar i makroekonomiska faktorer, men analytiker förväntar sig att Betsson kommer att förbli motståndskraftig även om sådana förhållanden försämras. Betssons investerare bör vara medvetna om både makroekonomiska faktorer och Betssons interna verksamhet när de överväger Betsson-aktier som ett potentiellt investeringsalternativ.

betsson aktier
EQT aktie

EQT:s huvudkontor i Stockholm

EQT aktie

Framtiden för EQTs aktie på börsen – 2023 och framåt

EQT aktie

Så fungerar ett riskkapitalbolag

EQT aktie

EQT:s investeringar

EQT aktie

Så gick det för EQT aktie under 2022

FAQ

Vanliga frågor om Betsson aktier

Betssons aktiekurs har varit mycket känslig för förändringar i makroekonomiska faktorer, såsom inflation, växelkurser och räntor. Betsson kan också påverkas av en minskad efterfrågan på sina produkter om konsumenterna inte har råd med dem på grund av ekonomiska nedgångar. Betssons investerare bör beakta de makroekonomiska förhållandena när de överväger Betsson-aktier som ett investeringsalternativ.

Betsson erbjuder en kvartalsvis utdelning på 0,40 euro per aktie till aktieägare som innehar minst 5 Betsson-aktier på avstämningsdagen. Betsson betalar ut 70 % av sin vinst varje år, vilket är högre än branschgenomsnittet och visar på ett starkt engagemang från ledningen för att belöna aktieägarna med utdelning.

Betsson äger en rad företag, däribland Betsson Betting & Gaming, Betsson Malta och Betsson UK. Betsson Betting & Gaming är en ledande leverantör av onlinespel och erbjuder sportspel, kasinospel och poker.

Betsson Malta tillhandahåller onlinespeltjänster till kunder i Europa och Storbritannien. Betsson UK driver en spelplattform online med en mängd olika produkter, bland annat slots och bingo. Betsson äger också flera andra mindre företag som fokuserar på olika områden som mjukvaruutveckling och kundsupport.

Betsson har haft ett starkt ekonomiskt resultat de senaste åren och förväntas fortsätta sin imponerande tillväxt i framtiden tack vare sitt fokus på att investera i nya produkter och utveckling.

Betssons engagemang för långsiktig tillväxt och hållbarhet kommer att säkerställa att Betsson förblir konkurrenskraftigt i framtiden och genererar hög avkastning för sina aktieägare. Betsson-investerare bör vara medvetna om både makroekonomiska faktorer och Betssons interna verksamhet när de överväger Betsson-aktier som ett potentiellt investeringsalternativ.

Betsson-aktier handlas på Stockholmsbörsen (OMX) under tickersymbolen BETS. Investerare kan också köpa Betsson-aktier via stora nätmäklare som Avanza, Nordnet och SEB Invest.

Betsson delar ut sin kvartalsutdelning på 0,40 euro per aktie till aktieägare som innehar minst 5 Betsson-aktier på avstämningsdagen. Betssons nästa utdelning väntas äga rum under Q2 2023.

Betsson har ett starkt engagemang för långsiktig tillväxt och hållbarhet, vilket kommer att säkerställa att Betsson förblir konkurrenskraftigt i framtiden och genererar hög avkastning för sina aktieägare. Betsson fokuserar på att investera i nya produkter och utveckling samt att erbjuda en utmärkt kundserviceupplevelse. Betsson betonar också företagsansvar och stöder initiativ som syftar till att minska dess miljöpåverkan.

Betsson är ett bra investeringsalternativ för investerare som söker långsiktig avkastning. Betsson har ett starkt engagemang för långsiktig tillväxt och hållbarhet, erbjuder en utmärkt kundserviceupplevelse och stöder initiativ som syftar till att minska dess miljöpåverkan. Betssons aktiekurs har också varit mycket motståndskraftig mot makroekonomiska förändringar, vilket gör Betsson till ett attraktivt alternativ för investerare.

Betsson-investerare bör dock vara medvetna om både makroekonomiska faktorer och Betssons interna verksamhet när de överväger Betsson-aktier som ett potentiellt investeringsalternativ.

Betssons omsättning för det år som slutade den 31 december 2022 var 2,7 miljarder euro. Betsson har haft en stadig tillväxt under de senaste åren och förväntas fortsätta sin imponerande utveckling i framtiden. Betssons engagemang för långsiktig tillväxt och hållbarhet kommer att säkerställa att Betsson förblir konkurrenskraftigt i framtiden och genererar hög avkastning för sina aktieägare.